open menu

2009

Heejin Yi

Heejin Yi is an associate in the Seoul, South Korea, office of MetLife Insurance Company. She was previously a corporate associate at Lee & Ko in Seoul.

       

Heejin Yi is an associate in the Seoul, South Korea, office of MetLife Insurance Company. She was previously a corporate associate at Lee & Ko in Seoul.